Gujarat Increases DA

Gujarat Increases DA : ગુજરાત સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં 4%નો વધારો , જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

Gujarat Increases DA : આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને ગુજરાત સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં જુલાઈ 2023થી 4%નો વધારો જાહેર કર્યો, …

Read more