CBSE એ ધોરણ 10 અને 12માં ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષાઓના પરિણામો અંગે મહત્વની જાહેરાત કરી

WhatsApp Join
Telegram Join

CBSE રિઝલ્ટ 2024 : CBSE એ ધોરણ 10 અને 12માં ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષાઓના પરિણામો અંગે મહત્વની જાહેરાત કરી, બોર્ડે તેની અધિકૃત વેબસાઈટ cbseresults.nic.in પર એક નોંધ બહાર પાડી, જેમાં જણાવ્યું કે CBSE બોર્ડ પરીક્ષાના પરિણામો 20 મે પછી જાહેર થવાની સંભાવના છે.

CBSE રિઝલ્ટ 2024

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન  CBSE દ્વારા લેવાયેલી પરીક્ષાની ઉત્તરવહી ચકાસણી કામગીરી પૂર્ણ થઇ છે અને બોર્ડ દ્વારા ચૂંટણીના કારણે 20 જ દિવસમાં રિઝલ્ટ જાહેર કરશે.

CBSE પરિણામ 2024

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન  CBSE એપ્રિલ 2024માં CBSC HSC અને SSC પરિણામ 2024 20 મે પછી જાહેર થવાની સંભાવના છે.SSC પરિણામ સત્તાવાર વેબસાઇટ cbseresults.nic.in દ્વારા ઑનલાઇન ચકાસી શકાય છે. CBSE SSC પરિણામ 2024 જોવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ તેમનો સીટ નંબર દાખલ કરવો પડશે.

CBSE SSC રિઝલ્ટ 2024 માટેની વેબસાઇટ

  • CBSE SSC પરિણામ 2024 ની સત્તાવાર વેબસાઇટ તપાસી શકો છો.
  • નામ પ્રમાણે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડનું પરિણામ 2024 જોવા માટે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ સાથે HSC, SSC પરિણામ 2024 ને ક્રોસ ચેક કરે છે.

CBSE 10નું પરિણામ 2024 કેવી રીતે તપાસવું?

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ bseresults.nic.in ની મુલાકાત લો.
  • CBSE SSC પરિણામ 2024’ લિંક પર ક્લિક કરો.
  • તમારો સીટ નંબર દાખલ કરો.
  • સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.
  • CBSE પરિણામ 2024 સ્ક્રીન પર દેખાશે.

Leave a Comment