રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 02 મે 2024

WhatsApp Join
Telegram Join

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024 : રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક (Rajkot Nagarik Sahakari Bank, RNSB) દ્વારા ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (તાલીમાર્થી) પદો માટે ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવી રહી છે. RSNB ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (તાલીમાર્થી) ભરતી 2024 માટે ઉમેદવારો 02 મે 2024 સુધી અરજી કરી શકે છે. નોકરી માટે ઉમેદવારો jobs.rnsbindia.com પર ઓનલાઈન અરજીઓ સબમીટ કરી શકે છે.

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024

બેન્કનું નામરાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક
પોસ્ટનું નામઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (તાલીમાર્થી)
છેલ્લી તારીખ02/05/2024
સતાવાર વેબસાઈટhttps://jobs.rnsbindia.com/

પોસ્ટનું નામ

  • ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (તાલીમાર્થી)

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • જાહેરાત વાંચો

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

  • કંપનીની નીતિ મુજબ ( જાહેરાત વાંચો )

Rajkot Nagrik Sahakari Bank Bharti 2024 કેવી રીતે અરજી કરવી?:

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://jobs.rnsbindia.com/CurrentOpening.aspx દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજીઓ સમાપ્ત થશે02 મે 2024

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ભરતી જાહેરાત 2024અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંકમાં અરજીમાં કરવાની છેલ્લી તારીખ 02 મે 2024 છે.

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024 ની સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે ?

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2024 સત્તાવાર વેબસાઈટ https://jobs.rnsbindia.com/CurrentOpening.aspx છે.

Leave a Comment