ધોરણ 10 રિઝલ્ટ માટે સમાચાર, ક્યારે આવશે રિઝલ્ટ ?

WhatsApp Join
Telegram Join

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ માટે સમાચાર, ક્યારે આવશે રિઝલ્ટ ? ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board) એપ્રિલ 2024 ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં માં GSEB SSC પરિણામ 2024 જાહેર કરે તેવી શક્યતા છે. બોર્ડે ગુજરાત એસએસસી (SSC result) પરિણામ 2024ની જાહેરાત કરવાની કોઈ તારીખ કે સમયની પુષ્ટિ કરી નથી.

ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી પરીક્ષાની ઉત્તરવહી ચકાસણી કામગીરી પૂર્ણ થઇ છે અને બોર્ડ દ્વારા ચૂંટણીના કારણે 20 જ દિવસમાં રિઝલ્ટ જાહેર કરશે.

SSC રિઝલ્ટ 2024

Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education is likely to announce GSEB HSC and SSC Result 2024 in April 2024. – ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ એપ્રિલ 2024માં GSEB HSC અને SSC પરિણામ 2024 જાહેર કરે તેવી શક્યતા છે.

SSC પરિણામ સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org 2024 દ્વારા ઑનલાઇન ચકાસી શકાય છે. GSEB SSC પરિણામ 2024 જોવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ તેમનો સીટ નંબર દાખલ કરવો પડશે.

ગુજરાત SSC રિઝલ્ટ 2024 માટેની વેબસાઇટ

  • GSEB SSC પરિણામ 2024 ની સત્તાવાર વેબસાઇટ તપાસી શકો છો.
  • નામ પ્રમાણે ગુજરાત બોર્ડનું પરિણામ 2024 જોવા માટે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ સાથે HSC, SSC પરિણામ 2024 ને ક્રોસ ચેક કરે છે.

GSEB 10નું પરિણામ 2024 કેવી રીતે તપાસવું?

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org 2024 ની મુલાકાત લો.
  • GSEB SSC પરિણામ 2024’ લિંક પર ક્લિક કરો.
  • તમારો સીટ નંબર દાખલ કરો.
  • સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.
  • GSEB પરિણામ 2024 સ્ક્રીન પર દેખાશે.

Leave a Comment